benefits
Najlepsi eksperci
Otrzymujesz najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Każdy z naszych ludzi przechodzi przez nasz autorski proces rekrutacji, dający gwarancję niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Mniejsze koszty już na starcie
Nie musisz rozbudowywać biura (w ogóle go nie potrzebujesz), kupować biurek, komputerów i oprogramowania. Dzięki nam płacisz tylko za usługi ekspertów nie przejmując się całą resztą.
Niższe koszty zatrudnienia
Koszty związane z zatrudnieniem ekspertów w państwach wysoko rozwiniętych należą do najwyższych. Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Polsce, regionie dynamicznie się rozwijającym, koszty te są znacznie niższe. Dzięki temu masz dostęp do najlepszych ekspertów lecz po niższych stawkach.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Polityka prywatności
§1 Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej zwanym „rodo”) (dz. U. Ue l z dnia 4 maja 2016 r.) Na podstawie art. 13 rodo poniżej przedstawiamy ci informację na temat przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

I – administrator:

Administratorem twoich danych jest oneapp sp. Z o.o.  Z Siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11 | 252, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, wydział xii krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000577016, posługująca się numerem nip 7010508643, oraz adresem e-mail hello@oneapp.expert (dalej zwana „ado”).

II – inspektor ochrony danych:

Od 25 maja 2018 roku będziesz mogła/mógł kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych jest dostępnym pod oraz adresem e-mail hello@oneapp.expert we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

III – cele i podstawy przetwarzania twoich danych:

Przetwarzamy twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1lit f rodo), który stanowi:

1. Zarządzania stroną,
2. Zapewnienie bezpieczeństwa strony i innych użytkowników,
3. Prowadzenie analiz statystycznych,

4. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z rodo w zakresie realizacji twoich praw i w związku z tym archiwizowania twoich żądań kierowanych do nas lub informowania cię o zagrożeniach dla twojej prywatności

IV – odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatny jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej usługi hostingowe.

V – okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać twoje dane przez następujący czasu:

1. Analizy twojej  aktywności na stronie – do chwili utraty przez nie przydatności dla nas

2. Zarządzania stroną – do czasu utraty dla nas przydatności tych danych

3. Zapewnienia bezpieczeństwa strony i użytkowników – do czasu utraty przydatności tych danych

4. Prowadzenie analiza statystycznych -  przez okres 30 dni od daty ich zebrania

5. Spełnienia obowiązków prawnych wynikających z rodo w zakresie realizacji twoich praw i w związku z tym archiwizowania twoich żądań kierowanych do nas lub informowania ciebie o zagrożeniach dla twojej prywatności -  do czasu upływu terminów przedawnienia.

VI – przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Twoje dane nie są przekazywane poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego.

VII – twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje ci prawo do:

1. Dostępu do swoich danych i kopii danych,

2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),

3. Prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania jeśli uważasz, że twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec twojego roszczenia lub że twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec ciebie.

6. Prawo do przenoszenia danych prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. Xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.

7. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli uznasz, że przetwarzamy twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych lub innego organu nadzorczego,

8. W przypadku, gdy twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VIII – informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa podanie możemy wymagać od ciebie podania nam twoich danych.

Wszystkie inne przypadki podania danych osobowych są dobrowolne.

§3 Pliki cookies

1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na twoim urządzeniu (np. Komputerze, telefonie) plików cookies.

2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami nai (https://www.networkadvertising.org/) ado przechowuje je przez okres do pięciu lat.

4. Ponadto ado wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. W celu liczenia liczby wejść na stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ado nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji ciebie.
recruitment process
1. Zapotrzebowanie
Wybierasz jakich ekspertów potrzebujesz i w jakim wymiarze czasu. Alternatywnie na podstawie Twoich celów ułożymy za Ciebie optymalny skład.
2. oferta
Na podstawie Twojego zapotrzebowania przygotowujemy ofertę do akceptacji.
3. kompletowanie
Po zaakceptowaniu oferty skompletujemy dla Ciebie cały zespół działający w naszej lokalizacji, w pełni dostępny do Twojej dyspozycji.
4. Start
Zespół jest gotowy do pracy i komunikacji z Tobą (email, komunikator, telefon, video rozmowy). Pamiętaj, otrzymujesz nie tylko zamówiony zespół ale i całe know how naszej firmy - wszyscy działamy dla Ciebie.
Warszawa
ul. Wałbrzyska 11, 02-739
Warszawa
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.