benefits
Najlepsi eksperci
Otrzymujesz najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Każdy z naszych ludzi przechodzi przez nasz autorski proces rekrutacji, dający gwarancję niezbędnej wiedzy i umiejętności.
Mniejsze koszty już na starcie
Nie musisz rozbudowywać biura (w ogóle go nie potrzebujesz), kupować biurek, komputerów i oprogramowania. Dzięki nam płacisz tylko za usługi ekspertów nie przejmując się całą resztą.
Niższe koszty zatrudnienia
Koszty związane z zatrudnieniem ekspertów w państwach wysoko rozwiniętych należą do najwyższych. Ponieważ nasza siedziba znajduje się w Polsce, regionie dynamicznie się rozwijającym, koszty te są znacznie niższe. Dzięki temu masz dostęp do najlepszych ekspertów lecz po niższych stawkach.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
Gwarancja jakości
Nasze usługi są objęte gwarancją jakości. Stąd masz pewność, że korzystając z naszej oferty każdy z naszych specjalistów musi posiadać umiejętności na wybranym przez Ciebie poziomie. Gwarantujemy - jeżeli będzie inaczej, niezwłocznie wymienimy wskazanego eksperta na nowego lub zwrócimy Ci pieniądze.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz.u.ue.l.2016.119.1) (dalej „rodo”) informuję, iż:

1. Administratorem pani/pana danych osobowych jest oneapp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie, adres: 02-739 warszawa, ul. Wałbrzyska 11 | 252, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie, wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem krs 0000577016,  nip: 7010508643 (dalej „administrator”);

2. Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi pani/pana zapytania na podstawie udzielonej zgody.

3. Odbiorcą pani/pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umów powierzenia (np. Hostingodawca) oraz ewentualnie właściwe organy na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zapytania.

6. W związku z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przez administratora, przysługują pani/panu określone uprawnienia:

Ma pani/pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące pani/pana przetwarzane są przez administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. Prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne administrator może naliczyć opłatę;

Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma pani/pan prawo zażądać ich sprostowania;

W pewnych sytuacjach może pani/pan zwrócić się do administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. Kiedy dane przestaną być potrzebne administratorowi do celów, o których panią/pana informował; kiedy cofnie pani/pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego administratora;

W przypadku, gdy pani/pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z administratorem, ma pani/pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

Administrator przetwarza pani/pana dane osobowe m.in. W celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma pani/pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji administrator przestanie przetwarzać pani/pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością administrator poprosił pani/pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

Jeśli uzna pani/pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie pani/pan sprzeciw wobec przetwarzania, może pani/pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. Sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

7. Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna pani/pan, iż przetwarzanie danych osobowych pani/pana dotyczących narusza przepisy rodo;

8. Podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania.
recruitment process
1. Zapotrzebowanie
Wybierasz jakich ekspertów potrzebujesz i w jakim wymiarze czasu. Alternatywnie na podstawie Twoich celów ułożymy za Ciebie optymalny skład.
2. oferta
Na podstawie Twojego zapotrzebowania przygotowujemy ofertę do akceptacji.
3. kompletowanie
Po zaakceptowaniu oferty skompletujemy dla Ciebie cały zespół działający w naszej lokalizacji, w pełni dostępny do Twojej dyspozycji.
4. Start
Zespół jest gotowy do pracy i komunikacji z Tobą (email, komunikator, telefon, video rozmowy). Pamiętaj, otrzymujesz nie tylko zamówiony zespół ale i całe know how naszej firmy - wszyscy działamy dla Ciebie.
Warszawa
ul. Wałbrzyska 11, 02-739
Warszawa
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.